W związku z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO, prosimy o zapoznanie się z informacją Administratora Danych osobowych.

Co to jest RODO? 
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską, który reguluje zasady ochrony danych osobowych. Pełny tekst rozporządzenia RODO można przeczytać na stronie. RODO w większym stopniu niż dotychczas obowiązujące przepisy, kładzie nacisk na informowanie osób, jakie ich dane są przetwarzane, w jakim celu to się dzieje i jakie prawa im przysługują. 

Od kiedy zacznie obowiązywać RODO? 
Rozporządzenie RODO obowiązuje w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r. 

Kto jest administratorem danych osobowych? 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak są wykorzystywane dane osobowe, jest P.H.U. BUD-GAZ M.S.T. Szczepaniak Sp.J. w Krzepicach

Jak uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych? 
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy napisać do nas: 
    • na adres e-mail: budgaz@budgaz.pl 
    • lub na adres pocztowy: P.H.U. BUD-GAZ M.S.T. Szczepaniak Sp.J. 42-160 Krzepice ul. Targowa 39

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez BUD-GAZ? 
Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji sprzedaży materiałów budowlanych.

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie przeprowadzania wszelkich transakcji handlowych jes P.H.U. BUD-GAZ M.S.T. Szczepaniak Sp.J. z siedzibą przy ul.Targowej 39, tel: 34 3175555; e-mail:budgaz@budgaz.pl

2. Celem zbierania danych jest obowiązek wynikający z ustawy o Podatku od towarów i usług – Ustawa o VAT

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podawanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wystawienia imiennych dokumentów potwierdzających dokonanie zakupu zgodnie z Ustawą o VAT. W przypadku odmówienia podania w/w danych nie będzie możliwe wystawienie imiennych dokumentów sprzedaży towarów.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów księgowych i prawa podatkowego.